Chirurgia

Chirurgia

W gabinecie Arie Stomatologia Łódź można usunąć każdy zakwalifikowany przez lekarza do ekstrakcji ząb. Zabieg przeprowadzany jest przez wykwalifikowanego chirurga twarzowo-szczękowego. Ekstrakcja „trudnych”, zablokowanych ósemek.

Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna – chirurgia szczękowo-twarzowa 

Zabiegi z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej

Zapraszamy do gabinetu Arie Stomatologia, do skorzystania z porady i fachowej opieki lekarza chirurga twarzowo-szczękowego Łódź. Chirurg podczas konsultacji (na podstawie zdjęcia pantomograficznego oraz badania) może wypowiedzieć się na temat stanu zębów, ich ułożenia, zakwalifikować zęby do ekstrakcji oraz zaproponować zabiegi wspomagające dalsze leczenie implantologiczne, protetyczne czy endodontyczne.

Poza tym w ramach konsultacji chirurg udziela porad i wdraża leczenie także innych chorób rozwijających się w jamie ustnej i w obrębie twarzy takich jak: choroby ślinianek, w tym kamica ślinianek przyusznych i podżuchwowych, guzy (włókniaki, brodawczaki, nadziąślaki, mucocele) w obrębie jamy ustnej i twarzy, choroby zatok szczękowych (połączenia ustno – zatokowe po ekstrakcjach zębów), złamania kości szczęk i zębów, torbiele kości i tkanek miękkich, stany zapalne w obrębie jamy ustnej i twarzy (ropnie, czyraki), choroby stawów skroniowo – żuchwowych (artropatie, zwichnięcia).

Chirurg twarzowo-szczękowy wykonuje zabiegi takie jak: ekstrakcję zębów (w tym zębów zatrzymanych), skomplikowane ekstrakcje ósemek, chirurgiczne usuwanie korzeni zęba, plastyka połączenia jamy ustnej z zatoką szczękowa, wydłużenie korony klinicznej zęba, zabieg regeneracji tkanek za pomocą A-PRF i I-PRF, przeszczepy kostne i z wykorzystaniem materiałów kościozastępczych, sterowana regeracja tkanek, leczenie chorób przyzębia, usuwanie zmian w obrębie błony śluzowej jamy ustnej, podcinanie wędzidełek warg i języka u osób dorosłych.

Zabieg podcinania wędzidełek u dzieci można umówić do specjalisty chirurgii dziecięcej w Arie Medycyna. Numer kontaktowy do ustalenia wizyty: +48 42 307 06 00 lub 884-053-111

Ekstrakcje zębów stałych i zębów mlecznych

Bezbolesne ekstrakcje zębów stałych i zębów mlecznych w gabinecie Arie Stomatologia w Łodzi

W gabinecie Arie Stomatologia można usunąć każdy zakwalifikowany przez lekarza do ekstrakcji ząb. Zabieg w zależności od stopnia trudności przeprowadzany jest przez lekarza dentystę lub wykwalifikowanego chirurga. Ekstrakcja przeprowadzana jest w znieczuleniu miejscowym, więc jest bezbolesna. Na wizytę prosimy stawić się ze zdjęciem pantomograficznym, aby lekarz przed zabiegiem mógł ocenić ułożenie zęba i wybrać najlepszą metodę ekstrakcji. Pacjent powinien podczas umawiania wizyty poinformować rejestrację o: przyjmowanych lekach, swoim stanie zdrowia i ewentualnych chorobach przewlekłych, wzmożonym lęku przed zabiegiem. Dzięki takim informacjom możemy lepiej zaplanować wizytę w naszej klinice.

Chirurg szczękowy – ekstrakcje „trudnych zębów”

Chirurgiczne usunięcie zębów mądrości w gabinecie Arie Stomatologia w Łodzi -chirurg twarzowo-szczękowy Łódź

Chirurgiczne usunięcie zębów mądrości jest jednym z najczęstszych zabiegów chirurgicznych wykonywanych w gabinetach stomatologicznych, gdzie przyjmuje chirurg twarzowy. Przyczyną, dla której zalecane (a czasem wręcz konieczne) jest usunięcie ósemki jest zazwyczaj stan zapalny występujący wokół zęba. Inne powody to obecność torbieli, złe ułożenie, które prowadzi np. do poważnych uszkodzeń zębów sąsiadujących, do resorpcji korzeni innych zębów czy bólu, a w niektórych przypadkach do osłabienia kości żuchwy, a nawet do jej złamania. O zębach mądrości pisaliśmy na blogu → TUTAJ.

Standardowe chirurgiczne usunięcie zębów mądrości to zabieg trwający zazwyczaj niecałe pół godziny i przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym. Jeśli zachodzi taka potrzeba, to po ekstrakcji zębodół jest zaszywany, a szwy zdejmowane są 7 do 10 dni po ingerencji chirurgicznej (chyba, że lekarz założy szwy rozpuszczalne).

W przypadku zębów zatrzymanych lub o skomplikowanej anatomii zabieg trwa dłużej, ale również jest wykonywany w silnym znieczuleniu i w pełnej trosce o komfort i bezpieczeństwo pacjenta.

Dzięki odpowiedniemu znieczuleniu i profesjonalizmowi lekarza wykonującego zabieg, pacjent nie powinien odczuwa bólu, a jakiekolwiek komplikacje po zabiegu pojawiają się niezwykle rzadko. Szczególnie jeśli pacjent stosuje się do pozabiegowych zaleceń lekarza (dostępne poniżej). U niewielkiej grupy pacjentów może wystąpić tzw. suchy zębodół objawiający się bólem w miejscu ekstrakcji. Prosimy wtedy o kontakt z gabinetem, aby lekarz przepłukał zębodół i przepisał leki przeciwzapalne.

 

Zalecenia dla pacjentów po zabiegach chirurgicznych:

Zalecenia po wszystkich zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej: https://arie-stomatologia.pl/zalecenia-chirurgia/

Zalecenia dodatkowe po ekstrakcji zęba: https://arie-stomatologia.pl/zalecenia-po-usunieciu-zeba/

Zalecenia po wstawieniu implantu zębowego: https://arie-stomatologia.pl/zalecenia-po-implantacji/

 

Zabieg regeneracji tkanek A-PRF

Zabieg regeneracji tkanek za pomocą A-PRF w gabinecie Arie Stomatologia w Łodzi.

W gabinecie Arie Stomatologia w Łodzi chirurg przeprowadza zabieg regeneracji tkanek za pomocą A-PRF (Advanced Platelet Rich Fibrin). Jest to nowoczesna metoda zaawansowanego leczenia regeneracyjnego tkanek miękkich i tkanki kostnej w jamie ustnej (na przykład po skomplikowanych ekstrakcjach). PRP (Platelet Rich Plasma) czyli bogatopłytkowe osocze pozyskiwane w wyniku tromboferezy krwi pobranej od pacjenta jest po odseparowaniu i odwirowaniu przetwarzane w A-PRF, czyli fibrynę bogatopłytkową. Nazwa zabiegu brzmi groźnie i skomplikowanie, ale procedura ta nie jest dla pacjenta groźna, a doświadczony chirurg w gabinecie Arie Stomatologia zadba o komfort i bezpieczeństwo podczas całego zabiegu.

Warto zauważyć, że zabieg regeneracji tkanek za pomocą A-PRF jest najbezpieczniejszą metodą leczenia i stymulacji wzrostu kości. Dlatego jest rekomendowany przez chirurgów z całej Polski. Biomateriał podawany pacjentowi jest autologiczny (pochodzi z jego organizmu), więc nie powoduje alergii, ani efektów niepożądanych. Poza tym, czynniki wzrostu komórek uwalniają się bardzo wolno, co daje najlepsze wyniki w terapii gojenia. Takie powolne uwalnianie jest możliwe tylko z fibryny A-PRF.

Na czym polega zabieg regeneracji tkanek za pomocą A-PRF?

Pierwszym krokiem do przeprowadzenia zabiegu jest pobranie niewielkiej ilości krwi żylnej od pacjenta. Krew jest następni separowana, a zawiesina płytek zagęszczana w specjalistycznej wirówce w ściśle określonych parametrach. W ten sposób otrzymuje się bogatopłytkowy preparat o konsystencji żelu – fibrynę w postaci zaawansowanej frakcji A – PRF. Fibryna ta posiada strukturę trójwymiarową, która stanowi matrycę ze znajdującymi się w niej płytkami krwi, krwinkami białymi i mezenchymalnymi komórkami macierzystymi. Odnowa biologiczna tkanek stymulowana jest przez czynniki wzrostu i komórki macierzyste, które są uwalniane z siatki fibrynowej, wpływając na proces namnażania i tworzenia naczyń krwionośnych oraz regenerację kości (m.in. osteocyty, leukocyty, kolagen, elastynę). Powstały preparat podaje się w określone wcześniej miejsce, w formie korka lub membrany, by stymulować proces regeneracji i gojenia rany np. po ciężkiej ekstrakcji zęba.

Kiedy chirurg proponuje zabieg regeneracji tkanek za pomocą A-PRF?

Chirurg zaproponuje zabieg regeneracji tkanek za pomocą A-PRF przede wszystkim w leczeniu zębodołów poekstrakcyjnych. Kiedy pacjent posiada znaczny deficyt tkanek twardych i miękkich wskutek zniszczenia kości przez procesy zapalne okołozębowe, choroby przyzębia to po ekstrakcji zęba niejednokrotnie wykonanie zabiegu regeneracji tkanek za pomocą A-PRF jest niezbędne. Zabieg taki jest bazą do późniejszego leczenia paradontozy, leczenia protetycznego lub implantologicznego, które nie byłyby możliwe przy braku dostatecznej objętości kości. Ponadto zabieg sterowanej regeneracji kości wykonuje się w przypadkach ubytków powstałych po usunięciu torbieli w szczęce i żuchwie. A także do podniesienia dna zatoki szczękowej i zabiegów chirurgicznych odbudowujących kości szczęk przed protezowaniem. U chorych leczonych z powodu chorób ogólnych pogarszających gojenie (np. cukrzyca) również można zastować A-PRF.

Innowacyjność metody regeneracji za pomocą PRF

Metoda regeneracji tkanek za pomocą PRF jest stosunkowo młoda. Została opracowana w latach 90 XX wieku. Obecnie jest stosowana w bardzo wielu dziedzinach medycyny, w których występują procesy regeneracyjne kości. Co ciekawe jednym z pierwszych lekarzy, którzy zajęli się naukową analizą właściwości osocza był własnie stomatolog – gr Rober Marx. 

 

Więcej informacji o zabiegach A-PRF i I-PRF w Arie Stomatologia w Łodzi:

Implantologia i specjalistyczne zabiegi chirurgiczne

Implantologia w Arie Stomatologia Łódź Retkinia

Zabieg wkręcenia implantów w naszym gabinecie wykonuje chirurg twarzowo-szczękowy. Leczenie implanto-protetyczne zawsze zaczyna się od konsultacji u specjalisty chirurgii twarzowo-szczękowej (prosimy o przyniesienie na wizytę tomografii komputerowej zębów – o odpowiednich wymiarach badania może poinformować rejestracja gabinetu Arie). Po ustaleniu zakresu zabiegu oraz ocenie czy potrzebne jest wspomagające leczenie chirurgiczne np. odbudowa kości, lekarz ustala z Pacjentem plan zabiegów i cenę leczenia. Więcej na temat implantologii w naszym gabinecie: TUTAJ. Po zakończeniu zabiegów implantologicznych pacjent jest kierowany w naszej placówce do specjalisty protetyki stomatologicznej na odbudowę korony zęba lub w celu wykonania większej pracy protetycznej (np. protezy na implantach).

Chirurg twarzowo-szczękowy Łódź – dr n.med. Katarzyna Bogusiak w Arie Stomatologia Retkinia

Specjalista chirurgii twarzowo-szczękowej przyjmuje w gabinecie Arie Stomatologia Łódź Retkinia w piątki. Wykonujemy wtedy specjalistyczne konsultacje, zabiegi chirurgiczne, usuwanie zmian w obrębie jamy ustnej, zabiegi implantologiczne, zabiegi z zastosowaniem przeszczepów kostnych i biomateriałów kościozastępczych. Aby umówić konsultację przedzabiegową do specjalisty chirurgii twarzowo-szczękowej, prosimy o kontakt z rejestracją: 884-053-111. Orientacyjny cennik zabiegów znajduje się TUTAJ ale pełny plan leczenia oraz kosztorys przedstawia lekarz podczas wizyty.

Podstawowe zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej, takie jak ekstrakcje zębów mlecznych i stałych czy nacinanie ropni, może także wykonać lekarz dentysta. Takie wizyty, ustalane na podstawie wywiadu z pacjentem, umawiane są do odpowiedniego lekarza i możliwe są każdego dnia pracy gabinetu.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Zadzwoń 884 053 111

lub napisz Nam wiadomość.

Skontaktujemy się z Toba wkrótce.

Inne usługi

  • Icon

   Icon

   Wystarczy jedna wizyta w gabinecie Arie Stomatologia Łódź, aby bez borowania usunąć białe plamy z zębów.

  • Wybielanie zębów

   Wybielanie zębów

   Profesjonalne wybielanie zębów w gabinecie stomatologicznym w Łodzi: wybielanie zębów lampą, wybielanie nakładkowe.

  • Stomatologia estetyczna

   Stomatologia estetyczna

   Proponujemy optymalne rozwiązania dla poprawy estetyki uśmiechu, ale na zawsze dbamy o zdrowie. Wybielanie, licówki, bonding, konturing.