Zalecenia dla pacjentów po różnego rodzaju zabiegach chirurgicznych

Zalecenia po zabiegach chirurgicznych:

Ważne, aby po ekstrakcji zęba, implantacji lub innym zabiegu z zakresu chirurgii stomatologicznej, stosować się skrupulatnie do zaleceń po zabiegach chirurgicznych.

Po zabiegu chirurgicznym przez kilka dni (ok. 6 dni) nie należy:

  • korzystać z sauny
  • uczestniczyć w zajęciach sportowych i fitness
  • stosować gorących kąpieli
  • palić papierosów i pić alkoholu, ponieważ dym papierosowy i alkohol upośledza przebieg gojenia rany pooperacyjnej.

W celu zmniejszenia obrzęku tkanek miękkich i bólu po zabiegu należy stosować zimne okłady na policzek, i lub wargi w zależności od okolicy wykonanego zabiegu. Do zimnych okładów można zastosować:

  • specjalne kompresy przystosowane do zamrażania, które można nabyć w aptece
  • zamrożoną butelkę plastikową z wodą owiniętą w ściereczkę lub mały ręcznik.

W przypadku opracowania chirurgicznego rany poekstrakcyjnej (zeszyta rana pooperacyjna) szwy należy usunąć w 7 – 10 dobie po zabiegu. Jeśli lekarz założy szwy rozpuszczalne, to nie ma konieczności ich zdejmowania (chyba, że powodują dyskomfort w jamie ustnej).

W przypadkach uporczywego bólu po zabiegu należy zgłosić się do lekarza stomatologa, jeżeli ból utrzymuje się dłużej niż 2 dni.

Wskazana jest codzienna higieny jamy ustnej (mycie zębów) oraz stosowanie preparatów do higieny jamy ustnej rekomendowanych przez chirurga po zabiegu m.in. piany pozabiegowej lub specjalistycznego płynu do płukania jamy ustnej.

Jeżeli po zabiegu pojawią się inne, niepokojące Państwa objawy należy skontaktować się z lekarzem.

Pacjentom po ekstrakcjach zębów dodatkowo zaleca się:

  • Tampon założony w miejscu usuniętego zęba należy zagryźć i trzymać przez ok. 30 minut w celu wytworzenia się i utrzymania skrzepu. Po upływie wskazanego czasu (30 minut) tampon należy usunąć z jamy ustnej.
  • Przez ok. 2 godziny po ekstrakcji zębów nie należy pić i spożywać pokarmów, z uwagi na możliwość: wypłukania skrzepu oraz przypadkowego skaleczenia podczas jedzenia z powodu zaburzeń czucia spowodowanego wykonanym znieczuleniem.

Po ekstrakcji przez kilka dni nie należy:

spożywać gorących pokarmów i pić gorących płynów, a jedynie zalecane są pokarmy i płyny chłodne, co ma przeciwdziałać:

  • powstawaniu obrzęków tkanek miękkich
  • wystąpieniu krwawienia z zębodołu.

Zalecenia po zabiegach chirurgicznych – dodatkowe zalecenia po ekstrakcji zęba:

Po ekstrakcji zęba należy się dodatkowo stosować do następujących zaleceń: TUTAJ.

Zalecenia po zabiegach chirurgicznych – dodatkowe zalecenia po implantacji:

Pełne zalecenia dotyczące opieki nad pacjentem po zabiegu wszczepienia implantu zębowego znajdują się TUTAJ.

Chirurgia stomatologiczna Arie Stomatologia Łódź Retkinia

Zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej w gabinecie Arie Stomatologia w Łodzi wykonuje chirurg twarzowo-szczękowy. W celu umówienia konsultacji lub zabiegu prosimy o kontakt z rejestracją gabinetu: 884-053-111 lub wiadomość mailową.

Leave a reply