Zalecenia dla pacjentów po różnego rodzaju zabiegach chirurgicznych

Zalecenia po zabiegach chirurgicznych: Ważne, aby po ekstrakcji zęba, implantacji lub innym zabiegu z zakresu chirurgii stomatologicznej, stosować się skrupulatnie do zaleceń po zabiegach chirurgicznych. Po zabiegu chirurgicznym przez kilka dni (ok. 6 dni)…

Read more