Zalecenia dla pacjentów – zachowanie po implantacji Arie Stomatologia

Po zabiegu implantacji w gabinecie Arie Stomatologia, w celu polepszenia procesu gojenia, należy stosować się do zaleceń lekarza prowadzącego leczenie implantologiczne. Zalecenia otrzymają Państwo od lekarza po zabiegu, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, ale dla Państwa komfortu zamieszczamy zalecenia po implantacji również w formie wpisu na naszej stronie internetowej.

Zalecenia po implantacji – Arie Stomatologia Łódź.

1. Nie należy pić i spożywać pokarmów aż do momentu całkowitego ustąpienia miejscowego znieczulenia po zabiegu. W innym przypadku istnieje możliwość przypadkowego skaleczenia podczas jedzenia z powodu zaburzeń czucia spowodowanego wykonanym znieczuleniem.
2. Po zabiegu przez kilka dni nie należy:
a. gryźć w okolicach implantu,
b. spożywać gorących pokarmów i pić gorących płynów, a jedynie zalecane są pokarmy i płyny chłodne, co ma przeciwdziałać:
– powstawaniu obrzęków tkanek miękkich,
– wystąpieniu krwawienia z zębodołu.
Najlepiej przyjmować płynne i miękkie pożywienie.
3. W okresie gojenia nie należy dotykać okolic implantu ani palcami, ani językiem. Nie należy sprawdzać palcami, ssać, ani manipulować przy implancie lub koronie tymczasowej. Należy też unikać gryzienia i żucia pokarmu implantem.
4. W okolicy miejsca zabiegu, policzka, warg i podbródka może pojawić się obrzęk. W celu zmniejszenia obrzęku tkanek miękkich i bólu, po zabiegu należy stosować zimne okłady na policzek i (lub) wargi. Do zimnych okładów można zastosować:
a. specjalne kompresy przystosowane do zamrażania, które można nabyć w aptece,
b. zamrożoną butelkę plastikową z wodą owiniętą w ściereczkę lub mały ręcznik.
5. W dniu zabiegu i przez przynajmniej 2 doby po zabiegu nie należy:
a. palić papierosów i pić alkoholu, ponieważ dym papierosowy i alkohol upośledza przebieg gojenia zębodołu,
b. wykonywać ćwiczeń fizycznych.

Zalecenia po implantacji – część druga.

6. Bóle pooperacyjne występują rzadko. W przypadkach bólu po zabiegu należy:
a. zastosować leki przeciwbólowe: Ibuprofen, Pyralginę lub inny lek albo
b. zgłosić się do gabinetu, jeżeli ból utrzymuje się dłużej niż 3 dni.
7. Wskazane jest stosowanie codziennej higieny jamy ustnej (mycie pozostałych zębów) i delikatne przepłukiwanie jamy ustnej letnią wodą. Po zabiegu nie należy używać szczoteczki elektrycznej w okolicy rany, najlepiej czystość w okolicy implantacji utrzymywać poprzez płukanie i ostrożnie czyszcząc miękką szczoteczką do zębów. Higiena jamy ustnej ma decydujący wpływ na sukces leczenia. Ważne jest aby nie zaniechiwać poprawnej higieny jamy ustnej również w przyszłości. Do czyszczenia okolicy implantu po jego zagojeniu bardzo przydatny jest aparat do płukania jamy ustnej (irygator).
8. W przypadku ewentualnego pojawienia się krwotoku należy nagryźć gazę jałową. Jeśli po około pół godziny krwotok nie ustąpi należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym leczenie.
9. Jeżeli po zabiegu pojawią się inne, niepokojące Państwa objawy należy skontaktować się z lekarzem.
10. Zastrzyki podane w celu znieczulenia miejscowego mogą osłabić Pana/i zdolność reakcji w ruchu ulicznym. Jeżeli lekarz nie zalecił inaczej, w ciągu 2-6 godzin po zastrzyku i zabiegu nie powinien Pan / nie powinna Pani prowadzić pojazdów mechanicznych, ani jeździć rowerem.
11. W czasie 4 tygodni od implantacji proszę nie uprawiać sportu wyczynowego oraz unikać ekstremalnych obciążeń klimatycznych (jazda na nartach, podróże w ciepłe kraje itd.).

Kontrole podczas leczenia implantologicznego.

12. Przypominamy o konieczności regularnych kontroli podczas i po zakończeniu leczenia implantoprotetycznego. Plan wizyt kontrolnych zostanie dla Państwa ustalony indywidualnie przez lekarza prowadzącego, z uwzględnieniem czynników ryzyka. Wizyty kontrolne w pierwszym roku po implantacji powinny być umawiane co około 3 miesiące, w celu oceny stanu zdrowia jamy ustnej, błony śluzowej, wystąpienia objawów ewentualnej infekcji. Oceniona zostanie również ruchomość implantu/ów, poziom kości, jeśli będzie taka potrzeba przeprowadzona zostanie profesjonalna higienizacja. System regularnych wizyt kontrolnych ma na celu utrzymanie trwałego efektu leczenia, jego zaniedbanie może zniweczyć uzyskany efekt implantoprotetyczny.

Inne teksty na temat leczenia implantologicznego:

Implanty w Łodzi – leczenie implantologiczne w Arie Stomatologia Retkinia Łódź
Implanty Łódź – powody by wybrać implant Osstem Implants
Implanty w Łodzi – przygotowanie do leczenia implantologicznego – Arie Stomatologia Retkinia Łódź
Leczenie implantologiczne w Łodzi – dlaczego warto w nie zainwestować?

Leave a reply