Rekonstrukcja prawidłowego zgryzu.

Rekonstrukcja zgryzu w gabinecie stomatologicznym.

Celem leczenia protetycznego i ortodontycznego jest odtworzenie prawidłowych wzajemnych kontaktów zębowych nazywanych okluzją lub zwarciem. Problem wydający się z pozoru prosty ale wywołany jest przez wiele czynników i powodujący często brzemienne skutki.

Najczęstszą przyczyną jest brak leczenia protetycznego w następstwie ekstrakcji jednego lub kilku zębów. Bardzo często widoczna często jest oczywista relacja – im więcej zębów usuniętych tym większe zaburzenia w zgryzie. Wiąże się to między inny z utratą tzw. punktów podparcia w obrębie zębów trzonowych oraz przedtrzonowych. Ponadto zęby mają tendencję do poziomego przesuwania się w kierunku luki powstałej w wyniku usunięcia zęba sąsiedniego lub pionowego wysuwania z kości w przypadku usunięcia zęba przeciwstawnego. Te niefizjologiczne wędrówki zębów znane są fachowo pod postacią objawów Godona. W ich wyniku może powstać zgryz urazowy będący bezpośrednią przyczyną utraty kolejnych zębów z powodu ich przeciążenia. Dlatego tak ważne jest przeprowadzenie następowego leczenia protetycznego przy pomocy uzupełnień stałych i ruchomych po usunięciu zębów.

zęby darmowy obraz pobrany z pixabay

Źródło obrazu: pixabay.com

Leczenie ortodontyczne.

Inaczej jest w przypadku leczenia ortodontycznego, podczas którego dokonywane jest zamierzone przemieszczanie zębów w pożądane pod względem zarówno estetycznym jak i funkcjonalnym lokacje. Bezpośrednio po zakończonym leczeniu przez pewien czas zęby są mniej stabilne i mają tendencję do powrotu w swoje pierwotne położenie. Większość ortodontów stosuje stabilizujące szyny do momentu ustabilizowania się więzadeł ozębnej. Pomimo tego zabezpieczenia czasem dochodzi do powstania zaburzeń w zgryzie. Wymagana jest w takim przypadku ścisła kontrola i jak najszybsze przywrócenie prawidłowych relacji aby nie dopuścić do zapalenia ozębnej na tle przeciążenia zęba.

Obniżenie wysokości zwarciowej najczęściej powstaje w wyniku braku kontaktu zębów w strefach podparcia a także nadmiernego starcia brzegów siecznych i powierzchni żujących (erozja, bruksizm). W wyniku tego dochodzi do zmniejszenia długości dolnego odcinka twarzy. Rysy stają się mniej korzystne: kąciki ust opadają, wargi zapadają się, ich czerwień jest mniej widoczna a zmarszczki ulegają pogłębieniu co powoduje „starczy” wygląd oblicza.

Obniżenie wysokości zwarciowej wywołane przez starcie powierzchni zębów z zachowaniem kontaktu w strefach podparcia nie wiąże się aż tak mocno ze zmianami w morfologii twarzy. Powoduje za to powstawanie parafunkcji i zaburzeń w stawach skroniowo-żuchwowych, przejawiających się silnymi bólami głowy, promieniującymi do ucha i skroni.

Etapy rekonstrukcji zgryzu w gabinecie stomatologicznym.

Rekonstrukcja zgryzu w gabinecie stomatologicznym w Łodzi przeprowadzana jest etapami aby nie przekroczyć możliwości adaptacyjnych organizmu pacjenta. Przyjmuje się że jednorazowo można podnieść zgryz o 2 mm co stanowi odzwierciedlenie fizjologicznej szpary spoczynkowej. W tym celu stosowane są szyny oraz protezy nakładkowe, a docelowo uzupełnienia ruchome lub korony protetyczne. Pomocne jest nawoskowanie diagnostyczne (tzw. wax-up) wykonywane przez techników dentystycznych mające na celu wyznaczenie od podstaw prawidłowego zwarcia – czyli zgryzu konstrukcyjnego. Pomocne są w tym celu specjalne urządzenia – łuki twarzowe i artykulatory pozwalające na przestrzenną analizę kontaktów zwarciowych w pracowni technicznej.

Leave a reply