Przebieg leczenia aparatami ortodontycznymi

O leczeniu aparatami ortodontycznymi opowiada dentysta Retkinia Łódź.

Leczenie ortodontyczne odbywa się głównie poprzez wywieranie odpowiednio wyważonej i ukierunkowanej siły na zęby przy pomocy aparatów ortodontycznych. Aparaty można podzielić na dwa główne typy: ruchome, z możliwością wyjmowania ich z jamy ustnej oraz stałe, zacementowane do powierzchni zębów.

Czy jest mi potrzebny aparat ortodontyczny?

Na pierwszej wizycie konsultacyjnej lekarz wstępnie analizuje warunki zgryzowe i określa potrzeby lecznicze. Wiele wad można wychwycić w bardzo młodym wieku i przeciwdziałać dalszemu ich pogłębianiu już u młodych pacjentów. Najlepszym okresem na rozpoczęcie diagnostyki i ewentualnego leczenia jest okres wymiany uzębienia mlecznego na stałe. Kości młodych pacjentów są bowiem najbardziej plastyczne i podatne na leczenie przed pikiem wzrostu w okresie dojrzewania. Dlatego najlepiej aby zabrać dziecko na pierwszą wizytę kontrolną do ortodonty w wieku ok 6-8 lat.

Leczenie ortodontyczne oczywiście jest podejmowane u starszych dzieci i osób dorosłych, jednak jest ono trudniejsze a na efekty trzeba niestety dłużej czekać. Przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego należy wyeliminować wszelkie ogniska próchnicowe a także usunąć kamień i osad nazębny.

Etapy leczenia ortodontycznego – dentysta Retkinia Łódź.

Jeżeli lekarz podejmie decyzję o konieczności leczenia przystępuje się do planowania przebiegu terapii. W tym celu przeprowadza się poszerzoną diagnostykę. Do złotych standardów należy wykonanie przeglądowego zdjęcia pantomograficznego zwanego popularnie panoramą lub OPG (zdjęcie ortopantomograficzne) oraz w uzasadnionych przypadkach zdjęcia cefalometrycznego (prześwietlenie twarzoczaszki z profilu). Następnie pobierane są wyciski anatomiczne na modele diagnostyczne. Ponadto pozwalają ocenić w przyszłości postępy w leczeniu a także są pomocne w czasie wykonawstwa laboratoryjnego aparatów ruchomych.

Dzięki badaniu wewnątrzustnemu, zdjęciom RTG oraz gipsowym modelom lekarz jest w stanie dokładnie określić rodzaj wady zgryzu oraz zaplanować najlepszy sposób postępowania ściśle uzależniony od stopnia zaburzenia oraz wieku pacjenta. Istnieje generalna tendencja do leczenia młodszych pacjentów aparatami ruchomymi podczas gdy zrośnięcie się szwu podniebiennego i mniejsza plastyczności kości u starszych pacjentów wymaga oparcia się na elementach aparatu stałego. Czasem przy braku znacznej ilości miejsca w łuku wykonywane jest szlifowanie powierzchni stycznych zębów lub planowane usunięcie pojedynczych zębów.

Bardzo ważne jest zgłaszanie się na wyznaczone wizyty kontrolne (dentysta Retkinia Łódź), stosowanie się do zaleceń lekarza dotyczących użytkowania aparatów oraz utrzymywanie wzmożonej higieny jamy ustnej. Płytka bakteryjna ma tendencję do zalegania wokół elementów aparatów, szczególnie stałych. Jej nieusuwanie przez dłuższy czas może doprowadzić do powstawania ognisk demineralizacji szkliwa a w następnym etapie próchnicy.

Po zakończonym leczeniu jeszcze przez pewien czas wymagane jest używanie aparatów retencyjnych w postaci retainerów, szyn retencyjnych, szyn cementowanych czy pozycjonerów.

ortodoncja darmowy obraz z pixabay

Źródło obrazu: pixabay.com

Rodzaje aparatów ortodontycznych.

Aparaty ruchome możemy podzielić na bierne, czynne oraz czynnościowe. W przypadku aparatów biernych sama ich obecność poprzez eliminacje np. nawyków i parafunkcji wywołuje skutek terapeutyczny. W aparatach czynnych siła jest wywierana przez elementy samego aparatu takie jak śruby, łuki i klamry. Aparaty czynnościowe przenoszą siły mięśni żucia na zęby zmieniając ich kierunek i wartość, przez co uznawane są za najbardziej fizjologiczne.


Rys 1 – Przykład aparatu ruchomego – aparat Schwartza

Aparaty stałe opierają się na zacementowanych do powierzchni zębów tzw. zamkach ortodontycznych do których przy pomocy ligatur przymocowywane są odpowiednie łuki metalowe. Istnieje wiele typów zamków ortodontycznych w tym mniej widoczne ceramiczne a także zamki typu Incognito. Te ostatnie są całkowicie niewidoczne ponieważ cementowane są do wewnętrznych powierzchni zębów.

Leave a reply