Czym są implanty?

Implanty dentystyczne (zębowe, zwane też wszczepami śródkostnymi) są szczytowym osiągnięciem współczesnej stomatologii. Swoją budową przypominają śrubę umieszczaną bezpośrednio w kości, w celu uzupełnienia jednego bądź kilku brakujących zębów.

Postęp medycyny i technologii umożliwił rozpowszechnienie tej metody leczenia i zapewnił długoletnie utrzymanie implantów w jamie ustnej. Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu leczenia implantologicznego, lekarz stomatolog ocenia warunki anatomiczne panujące w jamie ustnej. Lokalizacja umieszczenia implantu musi być dokładnie zaprojektowana i spełniać ściśle określone kryteria. Nowoczesne metody obrazowania, takie jak tomografia komputerowa, pozwalają nam na trójwymiarową rekonstrukcję szkieletu twarzy pacjenta oraz analizę zarówno ilości jak i jakości tkanki kostnej. Początkowy brak wymaganej minimalnej ilości tkanki kostnej, który jest stosunkowo częstą przeszkodą na drodze do skutecznego leczenia implantologicznego, obecnie nie stanowi nierozwiązywalnego problemu. Z pomocą przychodzą bowiem takie zabiegi jak sterowana regeneracji kości (GBR – Guided Bone Regeneration) czy podnoszenie dna zatoki szczękowej (Sinus Lift). Mają one na celu utworzenie odpowiedniej ilości miejsca na wszczepienie implantu. Wykonuje się je przed rozpoczęciem właściwego leczenia implantologicznego.

Implanty dentystyczne – zabieg wszczepienia.

Zabieg wszczepienia implantu dentystycznego może odbywać się w różnym okresie czasu od utraty zęba:

– Najwcześniej wykonuję się go tego samego dnia co usunięcie chorego, nie nadającego się do dalszego leczenia zęba (implantacja natychmiastowa)

– W terminie od 4-8 tygodni od usunięcia zęba (najczęściej stosowana metoda)

– W 12-16 tygodni od usunięcia zęba, w miejsce całkowicie wygojonej kości

– Po czasie dłuższym niż 6 miesiące od usunięcia zęba, gdy pierwotnie nie planowano leczenia implantologicznego

Lekarz dentysta za każdym razem dobiera najlepszą metodę i rodzaj implantu perfekcyjnie dopasowane do indywidualnych potrzeb i warunków anatomicznych pacjenta.

Implanty dentystyczne – procedura implantacji.

Procedura implantacji składa się z kilku następujących po sobie etapów. Pierwszy z nich polega na umieszczeniu w odpowiednim miejscu kości szczęki lub żuchwy pojedynczego lub kilku implantów. Stanowią one odpowiednik korzenia zęba. Cały zabieg odbywa się całkowicie bezboleśnie, w znieczuleniu miejscowym. Najczęściej nowo wszczepione implanty zaszywa się pod dziąsłem na okres gojenia, który jest uzależniony od indywidualnych cech pacjenta (wynosi on minimum 2 miesiące). Przez ten czas implant łączy się z kością stając się jej integralną częścią.W celu zachowania estetyki, szczególnie ważnej w czasie leczenia okolicy zębów siecznych i kłów, istnieje możliwość tymczasowego uzupełnienia brakującego zęba przy pomocy np. mostu adhezyjnego opartego na włóknie szklanym (bez konieczności oszlifowania sąsiednich zębów) lub tymczasowej protezy częściowej.

Następnym etapem, po zintegrowaniu się implantu z kością, jest jego odsłonięcie i przykręcenie śruby gojącej, której zadaniem jest prawidłowe ukształtowanie konturów dziąsła (2 wizyta). Po prawidłowym wgojeniu implantu, wpływającym fundamentalnie na ostateczny efekt leczenia, lekarz przystępuje do wykonywania ostatecznej odbudowy protetycznej opartej na wszczepie. Czasem wybitnie korzystne warunki anatomiczne pozwalają na natychmiastowe obciążenia implantu z pominięciem etapu gdy jest on zaszyty pod dziąsłem. Niestety, nie jest to możliwe u każdego pacjenta.

Więcej o zabiegach implantologicznych w gabinecie Arie Stomatologia Łódź: https://arie-stomatologia.pl/implanty/

Leave a reply