Arie Stomatologia  — (42) 307 06 00  — biuro@arie-stomatologia.pl — Pienista 41G lok. 17 — 94-109 Łódź — woj. łódzkie — NIP: 7272783646

Stomatologia

Zalecenia dla pacjentów – zachowanie po implantacji Arie Stomatologia

Po zabiegu implantacji w gabinecie Arie Stomatologia, w celu polepszenia procesu gojenia, należy stosować się do zaleceń lekarza prowadzącego leczenie implantologiczne. Zalecenia otrzymają Państwo od lekarza po zabiegu, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, ale dla Państwa komfortu zamieszczamy zalecenia po implantacji również w formie wpisu na naszej stronie internetowej.

Zalecenia po implantacji – Arie Stomatologia Łódź.

1. Nie należy pić i spożywać pokarmów aż do momentu całkowitego ustąpienia miejscowego znieczulenia po zabiegu. W innym przypadku istnieje możliwość przypadkowego skaleczenia podczas jedzenia z powodu zaburzeń czucia spowodowanego wykonanym znieczuleniem.
2. Po zabiegu przez kilka dni nie należy:
a. gryźć w okolicach implantu,
b. spożywać gorących pokarmów i pić gorących płynów, a jedynie zalecane są pokarmy i płyny chłodne, co ma przeciwdziałać:
– powstawaniu obrzęków tkanek miękkich,
– wystąpieniu krwawienia z zębodołu.
Najlepiej przyjmować płynne i miękkie pożywienie.
3. W okresie gojenia nie należy dotykać okolic implantu ani palcami, ani językiem. Nie należy sprawdzać palcami, ssać, ani manipulować przy implancie lub koronie tymczasowej. Należy też unikać gryzienia i żucia pokarmu implantem.
4. W okolicy miejsca zabiegu, policzka, warg i podbródka może pojawić się obrzęk. W celu zmniejszenia obrzęku tkanek miękkich i bólu, po zabiegu należy stosować zimne okłady na policzek i (lub) wargi. Do zimnych okładów można zastosować:
a. specjalne kompresy przystosowane do zamrażania, które można nabyć w aptece,
b. zamrożoną butelkę plastikową z wodą owiniętą w ściereczkę lub mały ręcznik.
5. W dniu zabiegu i przez przynajmniej 2 doby po zabiegu nie należy:
a. palić papierosów i pić alkoholu, ponieważ dym papierosowy i alkohol upośledza przebieg gojenia zębodołu,
b. wykonywać ćwiczeń fizycznych.

Zalecenia po implantacji – część druga.

6. Bóle pooperacyjne występują rzadko. W przypadkach bólu po zabiegu należy:
a. zastosować leki przeciwbólowe: Ibuprofen, Pyralginę lub inny lek albo
b. zgłosić się do gabinetu, jeżeli ból utrzymuje się dłużej niż 3 dni.
7. Wskazane jest stosowanie codziennej higieny jamy ustnej (mycie pozostałych zębów) i delikatne przepłukiwanie jamy ustnej letnią wodą. Po zabiegu nie należy używać szczoteczki elektrycznej w okolicy rany, najlepiej czystość w okolicy implantacji utrzymywać poprzez płukanie i ostrożnie czyszcząc miękką szczoteczką do zębów. Higiena jamy ustnej ma decydujący wpływ na sukces leczenia. Ważne jest aby nie zaniechiwać poprawnej higieny jamy ustnej również w przyszłości. Do czyszczenia okolicy implantu po jego zagojeniu bardzo przydatny jest aparat do płukania jamy ustnej (irygator).
8. W przypadku ewentualnego pojawienia się krwotoku należy nagryźć gazę jałową. Jeśli po około pół godziny krwotok nie ustąpi należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym leczenie.
9. Jeżeli po zabiegu pojawią się inne, niepokojące Państwa objawy należy skontaktować się z lekarzem.
10. Zastrzyki podane w celu znieczulenia miejscowego mogą osłabić Pana/i zdolność reakcji w ruchu ulicznym. Jeżeli lekarz nie zalecił inaczej, w ciągu 2-6 godzin po zastrzyku i zabiegu nie powinien Pan / nie powinna Pani prowadzić pojazdów mechanicznych, ani jeździć rowerem.
11. W czasie 4 tygodni od implantacji proszę nie uprawiać sportu wyczynowego oraz unikać ekstremalnych obciążeń klimatycznych (jazda na nartach, podróże w ciepłe kraje itd.).

Kontrole podczas leczenia implantologicznego.

12. Przypominamy o konieczności regularnych kontroli podczas i po zakończeniu leczenia implantoprotetycznego. Plan wizyt kontrolnych zostanie dla Państwa ustalony indywidualnie przez lekarza prowadzącego, z uwzględnieniem czynników ryzyka. Wizyty kontrolne w pierwszym roku po implantacji powinny być umawiane co około 3 miesiące, w celu oceny stanu zdrowia jamy ustnej, błony śluzowej, wystąpienia objawów ewentualnej infekcji. Oceniona zostanie również ruchomość implantu/ów, poziom kości, jeśli będzie taka potrzeba przeprowadzona zostanie profesjonalna higienizacja. System regularnych wizyt kontrolnych ma na celu utrzymanie trwałego efektu leczenia, jego zaniedbanie może zniweczyć uzyskany efekt implantoprotetyczny.

Inne teksty na temat leczenia implantologicznego:

Implanty w Łodzi – leczenie implantologiczne w Arie Stomatologia Retkinia Łódź
Implanty Łódź – powody by wybrać implant Osstem Implants
Implanty w Łodzi – przygotowanie do leczenia implantologicznego – Arie Stomatologia Retkinia Łódź
Leczenie implantologiczne w Łodzi – dlaczego warto w nie zainwestować?

Implanty Łódź – powody by wybrać implant Osstem Implants

Drodzy Pacjenci, w gabinecie Arie Stomatologia w Łodzi przeprowadzamy leczenie implantologiczne korzystając z systemu Osstem Implants. Aby dokładniej przybliżyć Państwu ten system oraz wyjaśnić powody dla których warto zdecydować się na leczenie implantoprotetyczne, publikujemy materiały informacyjne z Broszury Osstem Implants dla Pacjentów. Implanty Łódź – powody by wybrać implant Osstem Implants:

 

implanty łódźKonsekwencje utraty zębów:

 • utrata kości wyrostka,
 • deformacja zgryzu,
 • pogorszenie wyglądu,
 • starsze rysy twarzy,
 • w skrajnym przypadku bezzębie i protezy,
 • spadek komfortu życia.

Najważniejsze powody dla których warto wybrać implanty Łódź:

Implanty w Łodzi – przygotowanie do leczenia implantologicznego – Arie Stomatologia Retkinia Łódź

Implanty są obecnie najnowocześniejszą metodą uzupełnienia braków w uzębieniu. Dzięki leczeniu implantologicznemu możliwe jest zastąpienie naturalnego korzenia zęba, a dzięki następującemu po nim leczeniu protetycznemu (np. zacementowaniu porcelanowej korony lub innemu rozwiązaniu protetycznemu) estetyczna odbudowa utraconego zęba. Implanty w Łodzi cechuje wysoka estetyka i funkcjonalność porównywalna z tą naturalnego zęba. Implanty są często proponowane przez lekarzy dentystów jako lepsza alternatywa dla mostów i ruchomych protez. Jest to bowiem rozwiązanie trwalsze, praktyczniejsze i eliminujące wiele dyskomfortów np. związanych z obciążeniem zębów sąsiadujących z ubytkiem. Implant zapobiega również zanikowi kości, bo siły żucia przenoszone są na kość w sposób podobny jak przez naturalny ząb. Implanty w Łodzi – na czym polega leczenie implantologiczne i jak wygląda przygotowanie do takiego leczenia? Odpowiadają lekarze gabinetu Arie Stomatologia w Łodzi.

Na czym polega leczenie implantologiczne? Implanty w Łodzi – Arie Stomatologia.

W uproszczeniu, implant to śruba wykonana z najczystszego stopu tytanu, kształtem zbliżona do korzenia zęba. Śruba ta umieszczana jest przez lekarza w miejscu utraconego przez pacjenta zęba i zastępuje jego korzeń. Materiał z którego wykonany jest implant jest tak dostosowany do wymogów organizmu, że mimo bezpośredniego kontaktu z tkankami, nie jest odrzucany, ale zrasta się z nimi. Proces ten nazywany jest osteointegracją. Co więcej, wprowadzanie implantu wręcz stymuluje wzrost kości i zapobiega szybkiemu jej zanikowi, który mógłby doprowadzić do utraty kolejnych zębów.

Implanty w Łodzi

Przygotowanie do leczenia implantologicznego – konsultacja implantologiczna.

Przed rozpoczęciem leczenia implantologicznego, niezbędna jest odpowiednia diagnostyka i przygotowanie do zabiegu. Lekarz w gabinecie Arie Stomatologia zaczyna od przeglądu zębów, wywiadu i rozmowy na temat zdrowia zębów, ale i ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Podczas przeglądu i badania wewnątrzustnego szczególna uwaga zwracana jest na stan zębów (ich pozycja, stłoczenia, przesunięcia, ruchomość, próchnica, płytka nazębna i kamień), stan dziąseł (krwawienie, kieszonki patologiczne), obszary bezzębne (m.in. szerokość i wysokość wyrostka) i tkanki miękkie (ruchomość błony śluzowej, jej kolor i grubość, występowanie schorzeń).

Ważne by podczas wywiadu poinformować lekarza o aktualnych i przebytych chorobach (cukrzyca, nowotwór, osteoporoza, paradontoza), przyjmowanych lekach i ciąży. Są to bowiem niektóre z przeciwwskazań do wykonania zabiegu. Wywiad powinien też obejmować informację o paleniu tytoniu. Ponieważ regularne palenie papierosów osłabia zdolności regeneracyjne tkanek miękkich, powodzenie leczenia implantologicznego u palaczy jest zdecydowanie mniejsze niż u pacjentów niepalących. Ważne też by lekarz wiedział czy pacjent choruje na choroby serca, płuc, wątroby, nerek, tarczycy czy zaburzenia krzepnięcia. Przed podjęciem leczenia implantologicznego konieczne jest także zadbanie o stan jamy ustnej – wyleczenie próchnicy, usunięcie kamienia nazębnego.

Diagnostyka przed leczeniem implantologicznym.

Dalsza diagnostyka i kwalifikacja do zabiegu polega na ocenie zdjęcia tomografii komputerowej wiązki stożkowej (CBCT), na które każdy pacjent rozważający leczenie implantologiczne, jest kierowany przez lekarza prowadzącego leczenie stomatologiczne. Dokonywana jest ocena tkanki kostnej w miejscach planowanych implantów (grubość i jakość kości). Jeśli zanik tkanki kostnej jest zbyt duży, implantacja może okazać się niemożliwa lub będzie konieczny zabieg mający na celu odbudowę tkanki kostnej.

Podczas konsultacji implantologicznej lekarz decyduje też czy jest potrzebne jakieś dodatkowe przygotowanie pacjenta np. dodatkowe badania (morfologia, cukier, badania w kierunku zagrożenia osteoporozą itp.), przygotowanie farmakologiczne lub zabieg z zastosowaniem materiału kościozastępczego w celu regeneracji i wzmocnienia kości. Jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań i pacjent decyduje się na podjęcie leczenia na konsultacji mogą zostać pobrane wyciski do zaplanowania leczenie implanto-protetycznego.

Na leczenie implantologiczne składają się część chirurgiczna i część protetyczna. Zostaną one szczegółowo opisane w kolejnych wpisach.

Implanty w Łodzi – Arie Stomatologia Łódź.

W gabinecie Arie Stomatologia część chirurgiczną leczenia implantologicznego przeprowadza wykwalifikowany chirurg twarzowo-szczękowy, a część protetyczną – specjalista protetyki. Otrzymują Państwo pomoc medyczną na wysokim poziomie z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów i wysokiej jakości sprzętów zabiegowych. Wszczepiamy implanty renomowanej marki Osstem Implant.

Jeśli pragną się Państwo dowiedzieć więcej o leczeniu implantologicznym w naszym gabinecie zapraszamy na konsultację. Chirurg twarzowo-szczękowy przyjmuje w gabinecie Arie Stomatologia w piątki w godzinach 14-20. Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja wizyty: 884-053-111 / rejestracja@arie-stomatologia.pl.

Dentysta w sobotę Łódź

W związku z tym, że coraz częściej pytają Państwo o leczenie stomatologiczne w soboty informujemy, że gabinet Arie Stomatologia w Łodzi jest otwarty w soboty w godzinach 9-13. Dentysta w sobotę Łódź przyjmuje na leczenie zachowawcze (leczenie próchnicy), doraźną pomoc w bólu oraz pilne ekstrakcje zębów (usuwanie zębów). Przyjmujemy Pacjentów bólowych zgodnie z wolnymi terminami w grafiku, w godzinach pracy gabinetu. W miarę możliwości, prosimy o kontakt w celu umówienia wizyty na pomoc w bólu od rana, wtedy mamy największe szanse znaleźć dla Państwa termin na leczenie.

W soboty nie ma niestety możliwości umówienia się na leczenie endodontyczne (kanałowe) pod mikroskopem, na leczenie protetyczne, ani na zabiegi u chirurga twarzowo-szczękowego. Takie zabiegi wykonywane są u nas w gabinecie przez lekarzy specjalistów w tygodniu, zgodnie z grafikiem pracy konkretnych specjalistów.

W soboty przyjmujemy nie tylko pacjentów bólowych, również Pacjentów którym z różnych powodów nie pasują terminy w tygodniu. Istnieje możliwość umówienia z wyprzedzeniem wizyty na leczenie próchnicy, ekstrakcje zębów oraz na wybielanie zębów.

Dentysta w sobotę Łódź – rezerwacja terminu:

Wybielanie zębów martwych po leczeniu kanałowym – Arie Stomatologia Łódź

Wielu Pacjentów zgłasza się do gabinetu Arie Stomatologia w celu poprawienia zdrowia, ale i estetyki swoich zębów. Marzenie o bielszym uśmiechu może być zrealizowane na różne sposoby. W zależności od stanu zębów Pacjenta proponujemy m.in. jedną z dwóch metod wybielania – wybielanie nakładkowe lub wybielanie gabinetowe lampą ZOOM!. Decydując się na wybielanie Pacjent musi być jednak świadomy, że nie wszystkie zęby podlegają wybielaniu. Nie wybielają się np. wypełnienia w zębach (jeśli są one bardzo ciemne, czasami wskazana jest wymiana wypełnień po zakończeniu wybielania i ustabilizowaniu koloru), zęby skorygowane licówkami, korony, mosty i inne prace protetyczne. Również zęby martwe po leczeniu kanałowym nie zmienią barwy podczas wybielania. Wybielanie zębów martwych po leczeniu kanałowym – jak wygląda proces wybielania zębów po leczeniu endodontycznym?

Ząb martwy po leczeniu kanałowym

Po leczeniu kanałowym niejednokrotnie leczony ząb staje się siny lub ciemnieje. Dzieje się tak ponieważ do kanalików zębinowych wnikają krew (krwawienie miazgi może być skutkiem urazu mechanicznego) lub fragmenty materiału wypełniającego po leczeniu kanałowym. Zęby ciemnieją także pod wpływem materiałów starego typu wykorzystywanych do leczenia kanałowego, gdy ząb nie jest idealnie oczyszczony z miazgi lub gdy matriał endodontyczny jest nie tylko w kanałach, ale też dostaje się do korony zęba. Niestety nigdy nie da się przewidzieć, czy ząb po leczeniu zmieni barwę. Nawet perfekcyjnie przeleczone kanałowo zęby mogą ciemnieć, a tempo takich zmian zawsze zależy od indywidualnych predyspozycji Pacjenta.

Wybielanie martwych zębów po leczeniu kanałowym

Zębów martwych nie da się wybielić standardowymi metodami wybielania. W związku z tym, że proces ciemnienia zachodzi od środka, to również wybielanie musi być w ten sposób przeprowadzone. Wybielanie zębów martwych po leczeniu kanałowym wygląda następująco. Lekarz dentysta ponownie otwiera ząb i odpowiednio zabezpiecza przeleczony korzeń, tak aby środek wybielający nie dostał się z korony zębowej do kanałów. Następnie umieszcza w komorze zęba specjalistyczny środek wybielający zabezpieczony opatrunkiem, który musi być wymieniany co 7 dni. Taką procedurę powtarza się kilkakrotnie, do uzyskania satysfakcjonującego efektu rozjaśnienia.

Inne metody na wybielanie martwych zębów po leczeniu kanałowym

Ciemniejszy ząb martwy można również zamaskować licówką kompozytową lub porcelanową lub koroną porcelanową. Taka praca protetyczna pozwala na dokładniejsze dobranie koloru do reszty wybielonych zębów. Ząb po leczeniu kanałowym lekarz dentysta w niektórych przypadkach wzmacnia wkładem koronowo-korzeniowym, aby uodpornić go na urazy mechaniczne podczas zakładania pracy protetycznej. Dzięki takiemu wkładowi ząb nie tylko dobrze będzie wyglądał, ale też będzie mógł dłużej służyć. Procedura taka nie jest potrzebna w przypadku licówek kompozytowych, ale często stosowana jest w przypadku koron porcelanowych. O szczegółowym planie leczenia, w zależności od stanu zęba, zawsze decyduje lekarz dentysta.

Obraz darmowy pobrany z portalu Pixabay - wybielanie zębów martwych po leczeniu kanałowym Łódź

Wybielanie zębów martwych po leczeniu kanałowym – konsultacja

Przed podjęciem decyzji o wybielaniu zębów zawsze należy skonsultować się z lekarzem dentystą. Stomatolog po wykonaniu przeglądu zębów i rozmowie z Pacjentem o oczekiwaniach względem wybielania doradzi najlepszy plan poprawy estetyki uśmiechu. Istnieją różne metody rozjaśnienia uśmiechu, najważniejsze to dobrać najlepszą dla danego Pacjenta opcję.

Konsultację dotyczącą wybielania i wybielania zębów martwych po leczeniu kanałowym można umówić telefonicznie: 884-053-111, mailowo: rejestracja@arie-stomatologia.pl i przez wiadomość prywatną na portalu Facebook. Arie Stomatologia Łódź – wybielanie zębów → więcej informacji: http://arie-stomatologia.pl/uslugi/wybielanie-zeby/

Wybielanie zębów metodą nakładkową żelem Philips ZOOM NiteWhite – instrukcja wybielania zębów

Wiosną wielu pacjentów gabinetu Arie Stomatologia w Łodzi decyduje się na wybielanie zębów metodą nakładkową. O tym na czym polega metoda wybielania nakładkowego pisaliśmy TUTAJ, a o wskazaniach i przeciwwskazaniach do wybielania TUTAJ. Najważniejsze to pamiętać, że zabieg wybielania nie jest obojętny dla zębów, więc dla bezpieczeństwa powinien być przeprowadzony po konsultacji z lekarzem dentystą!

wybielanie zębów metodą nakładkowąWybielanie zębów metodą nakładkową – instrukcja

Ból zęba w święta – jak sobie z nim poradzić? Pilna wizyta u dentysty w Święta?

Ból zęba w święta – jak sobie z nim poradzić? Pilna wizyta u dentysty w Święta?

Często Pacjenci skarżą się, że ząb „odzywa się” w najmniej dogodnym momencie – na urlopie albo w trakcie świąt. Niestety tego, kiedy zaawansowana próchnica zacznie boleć nie da się przewidzieć. Tak jak pisaliśmy w tekście „Ból zęba. Nasz wróg czy sprzymierzeniec?” próchnica początkowo nie boli. Ból pojawia się przede wszystkim, gdy próchnica pogłębia się i drążąc głęboko przez szkliwo i zębinę, drażni miazgę inicjując jej stan zapalny. Bólu zęba nigdy nie wolno zlekceważyć! Świadczy on bowiem o tym, że w jamie ustnej dzieje się coś niedobrego. Gdy ząb zacznie chociaż „ćmić” koniecznie trzeba wybrać się na konsultację do lekarza dentysty, który zlokalizuje źródło i powód bólu i podejmie odpowiednie kroki w celu jego zminimalizowania/ wyeliminowania. Czy w przypadku bólu zęba niezbędna jest pilna wizyta u dentysty w Święta? Tak, do lekarza dentysty trzeba się wybrać tak szybko jak to możliwe.

Jakie mogą być przyczyny bólu zęba?

Najczęstszym powodem bólu zęba jest rozprzestrzeniająca się, nieleczona próchnica, która drążąc przez szkliwo i zębinę inicjuje stan zapalny miazgi zęba. Inne przyczyny bólu zęba to m.in.:

 • wypadnięcie wypełnienia,
 • zmiany spowodowane przeciążeniem zęba,
 • zapalenie związane ze złym stanem dziąseł,
 • obecność zębów zatrzymanych (najczęściej zębów mądrości),
 • nieszczelność wypełnień,
 • nadwrażliwość związana z obnażeniem szyjek zębowych,
 • owrzodzenia dziąseł,
 • ropień dziąsła,
 • złamanie lub pęknięcie zęba,
 • zmiany w tkankach okołowierzchołkowych,
 • odsłonięte szyjki zębowe,

ale powodów bólu może być jeszcze więcej.

Dlaczego powinno się wybielać zęby w gabinecie stomatologicznym?

Dlaczego powinno się wybielać zęby w gabinecie stomatologicznym? Na czym polega wybielanie zębów u dentysty Łódź? – odpowiada lek.dent. Magda Tyrka z gabinetu Arie Stomatologia w Łodzi.

Wybielanie zębów u dentysty Łódź

„Każda osoba chcąca wybielać zęby powinna skonsultować to z lekarzem dentystą. Lekarz stomatolog po przeglądzie zębów, ocenia czy nie ma przeciwwskazań do zabiegu i pomaga wybrać najlepszą dla Pacjenta metodę wybielania. Przeciwwskazania do wybielania to m.in. ciąża i karmienie piersią, niewyleczona próchnica, nieszczelne wypełnienia, problemy periodontologiczne, przyjmowanie pewnych leków fotoaktywnych (przy wybielaniu lampą z UV) i niektóre choroby. Wykonanie zabiegu na nieprzygotowanych zębach lub lekceważąc przeciwwskazania zdrowotne (co ma często miejsce, gdy Pacjent decyduje się na domowe metody wybielania – nie preparatami profesjonalnymi, ale np. ogólnodostępnymi środkami spożywczymi), może nieść za sobą wiele poważnych powikań – zarówno dla zębów jak i całego organizmu Pacjenta.

Jak uniknąć powikłań podczas wybielania zębów? – wybielanie zębów u dentysty Łódź

Należą do nich np. nasilona nadwrażliwość zębów podczas i po wybielaniu; ból zębów; nieodwracalne zmiany grubości szkliwa i jego pęknięcia na skutek używania domowej roboty mieszanek o właściwościach ściernych; zapalenie miazgi, gdy chemiczny preparat do wybielania dostanie się w głąb zęba i inne problemy ogólnoustrojowe. Pacjent może też być niezadowolony z efektu wybielania domowego jeśli ma zęby martwe, których wybielanie wymaga specjalistycznego cyklu zabiegów, przebarwienia na zębach (mogą być zamaskowane w gabinecie stomatologicznym za pomocą infiltranta ICON, wybielanie niejednokrotnie jedynie uwidacznia przebarwienia), liczne wypełnienia czy sztuczne korony i licówki, które się nie wybielają. Dlatego tak ważne jest by zabieg przeprowadzić pod kontrolą lekarza stomatologa, który przeprowadzi odpowiedni wywiad i diagnostykę, a nie samodzielnie.”

wybielanie zębów u dentysty Łódź

wybielanie zębów u dentysty Łódź

Czy u stomatologa można wykonać lifting twarzy? Arie Stomatologia Łódź

Ostatnimi czasy coraz modniejsze stają się zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Chcemy być młodzi i piękni, a to przede wszystkim na naszej twarzy widać oznaki starzenia się. Chociaż nie zdajemy sobie z tego sprawy, niejednokrotnie zmarszczki, zapadające się policzki i zaburzenia w proporcjach twarzy spowodowane są złą kondycją jamy ustnej.  Najlepiej wtedy o pomoc poprosić swojego lekarza dentystę. Czy u stomatologa można wykonać lifting twarzy? Stomatolog lifting twarzy? Tak! O zabiegach stomatologicznych zmieniających rysy twarzy odpowiada lek.dent. Magda Tyrka z gabinetu Arie Stomatologia w Łodzi.

Stomatolog lifting twarzy w Łodzi

„Chociaż lekarz dentysta podczas leczenia stomatologicznego nie wykonuje zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, to efekty jego pracy często zupełnie odmieniają rysy twarzy Pacjenta. Dzieje się tak, m.in. gdy Pacjent decyduje się na uzupełnienie braków zębowych. Luki w uzębieniu powodują bowiem zaburzenia proporcji twarzy, głębokie zmarszczki,zapadanie się mięśni policzków i warg, a co za tym idzie smutny i starczy wygląd. Odpowiednio przeprowadzone leczenie implantologiczne lub protetyczne np. dobrze dobrana proteza, potrafią zupełnie zmienić wygląd Pacjenta, bo twarz staje się „pełniejsza”, wygładzają się zmarszczki, a na dodatek Pacjent odzyskuje pewność siebie i chęć do uśmiechu, co dodatkowo wpływa na jego postrzeganie przez otoczenie.

Zabiegi estetyczne i wybielanie zębów w Łodzi

Oczywiście w gabinecie stomatologicznym można wykonać także inne zabiegi estetyczne takie jak wybielanie zębów czy korektę kształtu i koloru przednich zębów za pomocą licówek porcelanowych (również licówek non-prep bez szlifowania zębów). Chociaż nie zmieniają one rysów twarzy, to niejednokrotnie diametralnie odmieniają wygląd Pacjenta, który po zabiegu chętniej i szerzej się uśmiecha. A jak wiadomo szczery uśmiech zmienia oblicze człowieka, bo śmieją się wtedy nie tylko usta, ale cała twarz.

Stomatolog lifting twarzy – kiedy iść do dentysty zamiast do gabinetu medycyny estetycznej?

Jeśli, więc wykonywane zabiegi medycyny estetycznej nie przynoszą satysfakcjonujących efektów warto wybrać się do lekarza dentysty w celu sprawdzenia czy problem nie leży po stronie braków zębowych i czy liftingu twarzy nie powinno się wykonać tym razem na fotelu stomatologicznym.”

stomatolog lifting twarzy łódź

stomatolog lifting twarzy łódź

Ból nie musi oznaczać, że zęba trzeba usunąć. Czym jest leczenie endodontyczne?

Leczenie endodontyczne Łódź

Czym jest leczenie endodontyczne Łódź? – odpowiada lek.dent. Magda Tyrka z gabinetu Arie Stomatologia w Łodzi.

W kwestii leczenia zębów najważniejsza jest profilaktyka i leczenie zachowawcze mające na celu zapobieganie głębokim ubytkom próchnicowym prowadzącym do zapalenia miazgi i silnego bólu, a w przypadku nie podjęcia żadnych działań nawet do konieczności usunięcia zęba. Usunięcie zęba to zawsze ostateczność. Zwykle istnieje jeszcze możliwość uratowania zęba podejmując jego leczenie endodontyczne – inaczej nazywane kanałowym.

Leczenie endodontyczne Łódź. Czy to to samo co leczenie kanałowe? Na czym polega leczenie endodontyczne Łódź?

Tak, leczenie endodontyczne to to samo co leczenie kanałowe. Leczenie kanałowe zalecane jest w przypadku zapaleń i zakażeń miazgi zęba spowodowanych m.in. głęboką próchnicą, wielokrotnymi zabiegami wykonywanymi na zębie oraz zmianami okołowierzchołkowymi w kości. Leczenie polega na otwarciu komory zęba i odpowiednim opracowaniu jej ścian, usunięciu chorej miazgi, a następnie mechaniczno-chemicznym opracowaniu kanałów. Podczas zabiegu lekarz wspomaga się m.in. mikroskopem, endometrem, precezyjnymi narzędziami kanałowymi i kontrolą radiologiczną. Po opracowaniu i szczelnym wypelnieniu kanałów ząb zostaje odbudowany.”

Leczenie enododontyczne Łódź. Czy warto leczyć zęby kanałowo?

Dzięki leczeniu endodontycznemu ząb otrzymuje drugie życie. Warto leczyć zęby kanałowo, a nie od razu decydować się na ich usunięcie. Żadna, nawet najlepsza, praca protetyczna ani implant pod kątem funkcjonalności, nie zastąpi naturalnego zęba. Prawidłowo przeprowadzone leczenie kanałowe zazwyczaj kończy się powodzeniem i większości przypadków poprawnie przeleczone endodontycznie zęby służą Pacjentom przez długie lata.”

Leczenie endodontyczne Łódź – nasz tekst w Dzienniku Łódzkim.

leczenie endodontyczne Łódź

leczenie endodontyczne Łódź

gay porno rus pornosu türkçe porno travesti porno zenci pornosu
Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.
Tak, zgadzam się.
x